Hnědouhelné brikety

 

Pokračování tradice v moderním stylu

Značka REKORD

Zatímco se briketárny v uhelném revíru v Porýní dohodly již v roce 1904 na jednotném názvu svých produktů „Union“, v oblasti Lužice žádná taková jednota nepanovala. Názvů byla naopak přehršel: majitelé továren své brikety například rádi pojmenovávali po svých dcerách – například brikety Ilse nebo Victoria – nebo se naopak snažili ve značce vyjádřit své politické smýšlení (např. brikety „Fürst Bismarck“) či charakterizovat přednosti produktu („Kraft-Briketts“).

Po vzniku Německé demokratické republiky mnoho názvů a značek vymizelo. Brikety se pojmenovávaly jednoduše podle závodu, kde se vyráběly. O něco později byla tato jména nahrazena pouhými zkratkami, které dokázali rozšifrovat pouze znalci. Prosadit výrobky bez jakékoliv značky bylo nicméně obtížné, a to především v exportu. Proto se na začátku šedesátých let vypsala ideová soutěž na nový název produktu. V této soutěži vyhrál návrh výrobce briket Hanse-Jochena Hampela. Ten navrhl nazvat brikety „Rekord“. Hampel dostal za vítězství v soutěži 500 marek a východoněmecké brikety konečně své vlastní jméno!

V roce 1961 byla značka s logem registrována a REKORD se od té doby považuje za symbol energetického zdroje, který splňuje nejvyšší standardy kvality. Ve stejné době spatřil ostatně světlo světa i červený čertík, který se stal maskotem nové značky. Tato sympatická figurka s lišáckým úsměvem doprovází značku REKORD dodnes.

komplex Schwarze Pumpe leží v německé Dolní Lužici, přibližně 130 km jižně od Berlína, nedaleko českých a polských hranic. Tento průmyslový komplex patří k nejmodernějším a nejinovativnějším závodům svého druhu v Evropě. Těžba uhlí jde zde ruku v ruce s výrobou elektrické energie a produkce paliva je úzce napojena na technologický výzkum. Díky tomu jsou zdejší procesy pro vytváření nových hodnot velmi efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Při zušlechťování suroviny, tj. jejím zpracování na hodnotnější produkty, jde především o optimální využití jejího potenciálu. V tomto případě se adekvátním zpracováním hnědého uhlí, jeho sušením s kogenerací elektřiny a tepla a následným lisováním do podoby cílového produktu dosahuje vyšší výhřevnosti a lepších užitných vlastností. Kvalita palivového produktu je stabilně vysoká, na čemž má mimo jiné také velký podíl přísný systém řízení jakosti, který dohlíží na celý proces, a to od těžby až po rozvoz finálních výrobků.

Necelých pět procent uhlí, které se v lužickém revíru vytěží, zpracovává společnost Lausitz Energie Bergbau AG v závodě Schwarze Pumpe na kvalitní krbové brikety a vysoce účinné průmyslové palivo. Pro tyto produkty se používá výhradně uhlí z dolů Welzow-Süd a Nochten, které má nízkou sirnatost a při spalování produkuje malé množství popele. Součástí výrobní technologie jsou i moderní odprašovací zařízení, díky nimž je provoz celého komplexu nízkoemisní.

Lužické brikety obchodní značky REKORD jsou vyráběny bez použití pojiv. Obsahují přirozený nízký podíl síry a popílku a vyznačují se vynikající výhřevností. Lze je snadno zapálit, optimálně hoří a dlouho uchovávají žár. Jejich dlouhodobá tvarová stálost a nízký otěr umožňují snadnou manipulaci.

 

Pro bližší informace kontaktujte obchodního zástupce:

Ing. David Okenica
mobil: +420 776 095 400
e-mail: david.okenica@expoltrade.cz

                           

 

Balené zboží

 

Balení ve fólii / papírová taška REKORD / 10 kg
Obsah / fólie kusů 18
Délka brikety cca. mm 182
Šířka brikety cca. mm 59
Hmotnost brikety cca. kg 0,580
Další informace

 

Balík REKORD / 25 kg Balík REKORD / 25 kg
Obsah / balík kusů 36
Délka brikety cca. mm 182
Šířka brikety cca. mm 59
Hmotnost brikety cca. kg 0,580
Další informace  

 

2" REKORD / 25 kg pytel
Obsah / balík kusů 40
Délka brikety cca. mm 52
Šířka brikety cca. mm 61
Hmotnost brikety cca. kg 35
Další informace

 

Volně ložené zboží

Lužické brikety REKORD celé G156 Lužické brikety REKORD celé G156
Délka brikety cca. mm 156
Výška brikety cca. mm 63
Tloušťka brikety cca. mm 45
Další informace

 

Lužické brikety REKORD půlené H105 Lužické brikety REKORD půlené H105
Délka brikety cca. mm 105
Výška brikety cca. mm 73
Tloušťka brikety cca. mm 43
Další informace

 

Lužické brikety REKORD čtvrcené V52 Lužické brikety REKORD čtvrcené V52
Délka brikety cca. mm 52
Výška brikety cca. mm 61
Tloušťka brikety cca. mm 40

Další informace

O společnosti EXPOL TRADE, s.r.o.

Společnost EXPOL TRADE, s.r.o. má výsadní postavení ve skupině EXPOL a je dlouhá léta významným obchodníkem v obchodě s pevnými palivy. Ročně prodává statisíce tun pevných paliv uhlí, koksu a briket v nejrůznějších sortimentech.

Je vlastníkem čtrnácti uhelných skladů, které se nacházejí převážně na Bruntálsku a Novojičínsku.
Velmi významné jsou pro firmu dodávky paliv do větších energetických a průmyslových celků, které se nacházejí v ČR, ale i v zahraničí.

Zahraniční obchod je již od roku 1991 hlavní formou podnikatelských aktivit skupiny EXPOL.
V roce 2004 vznikla divize obchodu s realitami. Hlavním zaměřením této činnosti je obchod s byty a rodinnými domy. Realitní kancelář má svoji základnu v Ostravě.
Zveme Vás k návštěvě našich webových stránek. Když budete mít zájem o spolupráci s námi, pak my jsme připraveni.

Martin Okenica
jednatel

Kontaktní formulář